Зрењанин Престоница културе Србије 2025. године

Зрењанин Престоница културе Србије 2025. године

29. фебруар 2024.

Радна група за припрему и спровођење програма „Престоница културе Србије“ донела је предлог Одлуке, који је прихватила потпредседница Владе и министар културе Маја Гојковић, да Зрењанин буде Национална престоница културе 2025. године.

На основу пристиглих пријава, Радна група је оценила да је пријава Града Зрењанина добро осмишљена и да показује кохерентност уметничке и дизајнерске визије пројекта утемељеног на локалној специфичности. У образложењу се наводи да Зрењанин својом кандидатуром представљеном под уметничким концептом „Меандри града – токови културе“, са идејом прожимања града, стваралаца и публике, има и детаљно објашњене стратегије, програме и капацитете града.

Комисија је оценила да Програм који је планиран да се реализује у оквиру четири целине: „Банатско изобиље“ – посвећено мултикултуралности и традицији овог краја, „Архиотипија“ – посвећена архитектонском наслеђу града укључујући и Драгишу Брашована, „Амбасада културе“ – посвећена међународној сарадњи и едукацији и ЛОКУС – посвећен урбаној култури нуди више од 50 нових уметничких пројеката. Такође је наведено да Зрењанин кандидује укупно 10 инфраструктурних пројеката у култури, од којих се издвајају: пренамена српске задружне банке у Кућу стваралаштва са галеријом за савремену уметност, обнова Народног позоришта и Амфитеатра на отвореном, отварање студија за креативне индустрије Локус, обнова Трга, мање интервенције у јавном простору (урбани џепови), уређење куће Славка Жупанског, уређење кутка за децу и младе у Музеју.

На Јавни позив за исказивање интересовања за учешће у програму Престоница културе Србије 2025, који је био отворен од 15. новембра 2023. до 14. јануара 2024. године, пристигло је осам пријава.

Почетак реализације пројекта Зрењанин – Национална престоница културе Србије планиран је за 21. март 2025. године.