Јавне набавке и програми пословања

ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОД. НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ"

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОД. НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ" (ОДЛУКА)

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 1.1.-30.9.2023.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 1.1.-30.6.2023.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 1.1.-31.3.2023.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИЈЕ

Четврте измене и допуне јаних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2023.

План и одлука

Треће измене и допуне јаних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2023.

План и одлука

Друге измене и допуне јаних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2023.

План и одлука

Прве измене и допуне јаних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2023.

План и одлука

план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2023.

План и одлука

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. И ОДЛУКА УО

Извршење буџета по кварталима за 2022.

1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
1.1. - 31.3.2022.

2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
1.1. - 30.6.2022.

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
1.1.- 30.9.2022.

4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
1.1. - 31.12.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗА 2022.

ПРВА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗА 2022.

КОНАЧАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗА 2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НП "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗА 2022.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА, 14.1.2022.

Донација Компаније "Дунав осигурање" НП "Тоша Јовановић"

11. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

10. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

9. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

​8. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

​7. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

6. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП "Тоша Јовановић" за 2022.

План и одлука

5. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП „Тоша Јовановић“ за 2022.

Пете измене

4. Измене плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП „Тоша Јовановић“ за 2022.

3. Измене и допуне плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП „Тоша Јовановић“ за 2022.

Одлука 2022.

План јавних набавки 2022.

2. Одлука о изменама и допунама плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује, НП „Тоша Јовановић“ за 2022.  и
план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у НП „Тоша Јовановић“ за 2022.

План 0202

  1. измене плана набавки на које се одредбе закона о јавним набавкама не примењују у НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, за 2022. г.

План

Финансијско пословање

Извештај о раду за 2020.

Извршење буџета 1.1-30.9.2021.

Извршење буџета 1.1-30.6.2021.

Извршење буџета 1.1-31.3.2021.

План и програм рада за 2021. годину

Полугодишњи извештај о учинку за 2021. 

Ребаланс и 2021.

Завршни рачун 1.1-31.12.2020.

Интерни план набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“ за 2022. годину

Интерни план набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић за 2022. годину

Одлука 2022.

4. Измене и допуне плана јавних набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“

Измене и допуне интерног плана набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“ за 2021. годину

3. Измене и допуне плана јавних набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“

Измене и допуне плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује од 20.8.2021.

Измене и допуне плана јавних набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“ за 2021. годину

Интерни план набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“

Одлука в.д. директора

Интерни план набавки на које се закон не примењује НП „Тоша Јовановић“ за 2021. годину

План набавки на које се закон не примењује

Правилник о изменама правилника о начину обављања послова јавних набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у НП „Тоша Јовановић“ 5. 2. 2021.

Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин.

Правилник о начину 3.1.2020.

Измене и допуне плана Јавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка услуге испоруке електричне енергије ЈН БР. 1.2.2/2020

Позив за подношенје понуда ел. енергија 2020.

Конкурсна документација, испорука ел.енер. 2020.

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока, елек.енерг. 

Обавештење о закљученом уговору 2020.

Питање и одговор

План и програм рада за 2020. годину

Измењена конкурсна документација за ЈН мале вредности, обезбеђење зграде НП “Тоша Јовановић“, Број JN: 1.2.1/2019

Измењена конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о продужетку рока, обезбеђење
Одлука, уговор

Измене и допуне плана јавних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2019. II

Измене и допуне плана ЈН за 2019.

Поправка таванице и крова зграде бр. 1.3.1.2019, радови

Конкурсна документација 1
Обавештење о обустави поступка

Поправка таванице и крова зграде бр. 1.3.1.2019.

Конкурсна документација
Обавештење

Измене и допуне плана јавних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2019.

План ЈН за 2019.
Одлука ЈН

ЈН мале вредности за услуге испоруке електричне енергије, јн. бр. 1.2.2/2019.

Позив за испоруку ел.енерг. за 2019.
Конкурсна док. за испоруку ел.ен. за 2019.
Одлука о додели уговора, струја 2019.
Одлука о измени уговора о ЈН 7.5.2019.
Обавештење о закљученом уговору 1

План јавних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2019.

План ЈН за 2019.
Одлука ЈН

Измене и допуне плана јавних набавки НП "Тоша Јовановић" за 2018.

План

Обезбеђење зграде НП "Тоша Јовановић", ЈН бр. 1.2.3/2018.

Позив, обезбеђење 2
Конкурсна документација, обезбеђење 2
Одлука о додели уговора

Услуге обезбеђења зграде НП "Тоша Јовановић", ЈН бр. 1.2.1/2018.

Позив, услуга обезбеђења
Конкурсна док, услуге обезбеђење
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Услуге испоруке електричне енергије, JN бр. 1.2.2/2018.

Конкурсна документација, услуга испоруке ел.енерг.
Одлука о додели уговора ЕПС
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора, адаптација фоајеа и хидроизолаторски радови
План ЈН за 2018. НП "Тоша Јовановић"

ЈН, додатни радови на адаптацији фоајеа и хидроизолаторски радови у преговарачком поступку, бр. ЈН 1.3.1/2018.

Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о закљученом говору
Конкурсна документација, адаптација
Измена плана ЈН
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одговор на питање
Измене плана 2

Јавна набавка мале вредности, услуга обезбеђења зграде НП "Тоша Јовановић", бр. ЈН 1.2.2/2017.

Конкурсна документација, услуге обезбеђења 2017.

Измена конкурсне документације

Измена 2 конкурсне документације

Обавештење о року

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори

Питања и одговори 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, БРОЈ ЈН 1.2.1/2017.

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

План ЈН за 2017.

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка ЈН

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА БРОЈ ЈН 2/2016

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 2

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, БРОЈ ЈН 1/2016

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА, БРОЈ ЈН III 2015

Конкурсна документација
Допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Измене 2
Одговори на питања

Обавештење о закључењу Уговора о јавној набавци мале вредности за набавку горива, датум 7.5.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ

Одговори на питања
Одговори 1
Одговори 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА, БРОЈ ЈН III 2016

Позив по броју 287
Позив 2. по броју 287

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗАУСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, БРОЈ ЈН 1/2015

Конкурсна документација
Конкурсна документација 2
Измене конкурсне документације

Конкурсна документација за адаптацију зграде

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ