Управа

Дејан Карлечик

ДИРЕКТОР ПОЗОРИШТА
raymak-sa/lpgom

Tел.: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 063/858-54-11
e-mail: nptjdirektor@tosajovanovic.org.rs

Бранкица Морић

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА И ОПЕРАТИВЕ
raymak-sa/lpgom

Teл.: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 066/866-00-13

e-mail: brankica.moric@tosajovanovic.org.rs

Ивана Попов

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
СЕКРЕТАР ПОЗОРИШТА
raymak-sa/lpgom

Teл.: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 064/811-67-81

 

e-mail: ivana.popov@tosajovanovic.org.rs

Вера Ђековић

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА - МАСТЕР
РУКОВОДИЛАЦ ДРАМСКЕ СЦЕНЕ
raymak-sa/lpgom

Teл: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 066/866-00-02

e-mail: vera.djekovic@tosajovanovic.org.rs

Татјана Паскаш

дипломирани психолог
РУКОВОДИЛАЦ
ЛУТКАРСКЕ СЦЕНЕ
raymak-sa/lpgom

Teл.: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 064/811-69-91

e-mail: tatjana.paskas@tosajovanovic.org.rs

Ивана Кукољ Соларов

ДИПЛОМИРАНИ РАДИО И ПОЗОРИШНИ ПРОДУЦЕНТ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
raymak-sa/lpgom

Tel.: 023/530-493
Fax: 023/560-141

Моб: 066/866-00-00

e-mail: ivana.kukolj.solarov@tosajovanovic.org.rs

Вилмош Кашлик

РУКОВОДИЛАЦ СЦЕНСКЕ ТЕХНИКЕ И ОПРЕМЕ
raymak-sa/lpgom

Teл: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 066/866-00-03

e-mail: info@tosajovanovic.org.rs

Иван Трифуњагић

доктор филолошких наука
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ
raymak-sa/lpgom

Teл: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 064/643-07-47

e-mail: ivan.trifunjagic@tosajovanovic.org.rs

Бошко Ђелиловић

САРАДНИК ЗА ПРОПАГАНДУ И МАРКЕТИНГ
raymak-sa/lpgom

Teл: 023/530-493
Факс: 023/560-141

Моб: 063/803-25-56

e-mail: bosko.djelilovic@tosajovanovic.org.rs

Урош Степанов

ГРАФИЧКИ
ДИЗАЈНЕР
raymak-sa/lpgom

Tel.: 023/530-493
Fax: 023/560-141

Моб: 064/365-36-67

e-mail: uros.stepanov@tosajovanovic.org.rs

raymak-sa/lpgom
Народно позориште
„Тоша Јовановић“
23000 Зрењанин
Трг слободе 7